MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości

Rekrutacja

Grupę docelową projektu stanowi 1300 osób nieaktywnych zawodowo studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniających kryteria kwalifikowalności w poszczególnych zadaniach.

 
Kwalifikacja Uczestników projektu odbędzie się zgodnie z celami szczegółowymi projektu:
 
 1. dla celu I projektu:
  1. studenci I roku Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu ze średnią ocen na świadectwie maturalnym z przedmiotów: biologia i chemia maksymalnie 4.0 lub absolwenci technikum (100 osób),
  2. studenci Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu na kierunkach: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo z najwyższą średnią ocen po I roku studiów (20 osób).
 
 1. dla celu II projektu:
  1. studenci III semestru studiów II stopnia na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu na kierunkach: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Zdrowie publiczne (600 osób),
  2. studenci IV i V roku I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym i II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym kierunku lekarskiego z najwyższą średnią (150 osób).
 
 1. dla celu III projektu
  1. studenci II roku studiów II stopnia na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo (120 osób).
 
 1. dla celu IV projektu:
  1. studenci III roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej (60 osób).
 
 1. dla celu V projektu:
  1. studenci Uniwersytetu Medycznego (500 osób),
  2. studenci innych uczelni (udział w konferencji, targach, 40 osób).

 

Kalendarium

Marzec 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31