MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości

O projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „MEDFUTURE Medyczne zawody przyszłości” realizowany jest w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategia Europa 2020 realizowanego na podstawie umowy nr UDA – POKL. 04.03.00-00-052/12-00 podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Realizacja projektu jest przewidziana w terminie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku.
 
Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do celów Strategii Europa 2020 w obszarze nauk medycznych. Cele szczegółowe projektu są następujące:
  1. Podniesienie wyników nauczania i efektów kształcenia w obszarze genetyki.
  2. Wzmocnienie specjalistycznych kompetencji studentów w opiece i leczeniu pacjentów geriatrycznych.
  3. Poszerzenie oferty Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie kompetencji menadżerskich w opiece długoterminowej osób starszych.
  4. Wzbogacenie programu kształcenia na kierunku Farmacja o zagadnienia medycyny osób starszych.
  5. Wzmocnienie Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie orientacji zawodowej studentów n/t medycznych kierunków przyszłości.

 

Kalendarium

Październik 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31